เครื่องแปลงไฟ ( DC to AC Power Inverter )


- Inverter 500 W Modified Sine Wave ราคา 1,500 บาท

- Inverter 1,000 W Modified Sine Wave ราคา 2,800 บาท

- Inverter 2,000 W Modified Sine Wave ราคา 7,800 บาท

- Inverter 3,000 W Modified Sine Wave ราคา 9,800 บาท


*******************************

- Inverter 1,000 W Pure Sine Wave ราคา 8,500 บาท

- Inverter 2,000 W Pure Sine Wave ราคา 15,000 บาท

- Inverter 3,000 W Pure Sine Wave ราคา 22,500 บาท

- Inverter 4,000 W Pure Sine Wave ราคา 25,500 บาท