เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller )


- Control Charger 12V/24V 10A ราคา 1,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 20A ราคา 2,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 30A ราคา 3,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 50A ราคา 5,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 80A ราคา 7,000 บาท