แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Panel )

- 40w poly solar panel ราคา 1,800 บาท

- 80w poly solar panel ราคา 3,500 บาท

- 160w poly solar panel ราคา 6,500 บาท

- 240w poly solar panel ราคา 7,500 บาท