ปั๊มน้ำ (Water Pump)


ชุดที่ 1

- ระดับสูบน้ำสูงสุด 55 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 760 L/ชม.

- ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 180 W ( 90 W x 2 )

- แรงดันไฟฟ้า 36 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ(ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ราคา 25,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)ชุดที่ 2


- ระดับสูบน้ำสูงสุด 85 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 2,500 L/ชม.

- แรงดันไฟฟ้า 48 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ(ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่


ราคา 48,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)