อุปกรณ์ในระบบ


1. แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Panel ) ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ใว้

3. เครื่องควบคุม ( Solar Charger Control ) ทำหน้าที่ ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์

ลงแบตเตอรี่และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. เครื่องแปลงไฟ ( DC to AC Power Inverter ) ทำหน้าที่ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (ไฟจากแบตเตอรี่)

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V (ไฟบ้าน)


ชุดที่ 1

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 160 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 20A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 1,000 W Modified Sine Wave

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก หรือ บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ใช้เฉพาะผลิตไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จไฟฉาย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

สามารถเปิดพัดลม และทีวีขนาดเล็กได้ ตามกำลังไฟที่มี

ราคา 21,500 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**

********************

ชุดที่ 2

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 240 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah (Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V / 20 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 2,000 W Modified Sine Wave

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก, บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ใช้เฉพาะผลิตไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จไฟฉาย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

สามารถเปิดพัดลม ตู้เย็นขนาดเล็กและทีวีขนาด 14 นิ้ว ได้ตามกำลังไฟที่มี

ราคา 32,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**********************

ชุดที่ 3

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 320 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125Ah (Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24 V 50 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 2,000 W

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก,บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ผลิตไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ต้องการกำลังไฟไม่สูงมาก

เช่น ตู้เย็นขนาด 5 คิว ปั๊มน้ำขนาดเล็ก สว่านขนาดเล็ก ปริ้นเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

ยกเว้น เครื่องทำน้ำร้อน เตารีด หม้อหุงข้าวและเครื่องมือทางช่างที่มีกำลังไฟสูง


ราคา 42,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี )

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**

********************

ชุดที่ 4

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 480 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125Ah (Deep Cycle) จำนวน 3 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24 V 50A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 2,500 W

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก หรือ บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ผลิตไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิดที่ต้องการกำลังไฟไม่สูงมาก

ราคา 52,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)


**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**

********************

ชุดที่ 5

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 720 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah จำนวน 4 ลูก (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24V 50 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 3,000 W

การใช้งาน สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด


ราคา 68,500 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**

********************

ชุดที่ 6

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 1,200 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah จำนวน 6 ลูก (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12V/ 24V 60A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 4,000 W

การใช้งาน สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด


ราคาพิเศษ 140,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**