ชุดที่ 1 / สำหรับปั๊มน้ำขนาด 1 แรง


อุปกรณ์

1. แผงโซล่าเซลล์ 320 W

2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 50 A

3. แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle 12 V 125 Ah

4. เครื่องแปลงไฟขนาด 2,000 W ชนิด Pure Sine Waveวันที่แดดเต็มที่ สามารถผลิตไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า (ประมาณ 750W) ทำงานได้เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน
สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่เกิน 1000W
ร่วมกับระบบได้ โดยไม่เปิดพร้อมกันกับปั๊มน้ำ
ราคา 38,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,ดูแลระบบฟรี 1 ปี)ชุดที่ 2 / สำหรับปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรง

อุปกรณ์

1. แผงโซล่าเซลล์ 720 W

2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 50 A

3. แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle 12 V 125 Ah

4. เครื่องแปลงไฟขนาด 3,000 W ชนิด Pure Sine Wave

วันที่แดดเต็มที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงม้า(ประมาณ 1100W)
ทำงานได้เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่เกิน 1500W
ร่วมกับระบบได้ โดยไม่เปิดพร้อมกันกับปั๊มน้ำ


ราคา 65,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)