CANON IP2770 + INK TANK

ราคา 0 บาท
ความเร็วการพิมพ์ 7.0 ipm (BK) / 4.8 ipm (CL)

พิมพ์ภาพถ่าย 4” x 6” = 55 วินาที

ความละเอียดพิมพ์ 4,800 X 1,200 dpi

ขนาดหยดหมึก : 2 pl.

USB 2.0 Hi-Speed

ตลับหมึกติดหัวพิมพ์ : #PG-810Bk , #PG-811Col