PRINTER EPSON
 PRINTER CANON
 PRINTER BROTHER
 ACCESSORIES
 น้ำหมึก
 บริการเติมผงหมึกเลเซอร์
 แผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์
 ระบบโซลาเซลล์สำหรับที่พักอาศัย
 ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
 
       บริการลูกค้า
Tel.038-860490, 038-864431
Mobile.086-3778782, 081-4023449
 
 
     
 
     
 
 
 
 My Product
 

น้ำหมึกแท้ Epson #003 ขนาด 70 ml

ราคา 270 บาท (ทุกสีราคาเท่ากัน)

น้ำหมึกแท้ Epson 664 ขนาด 70 ml

ราคา 250 บาท (ทุกสีราคาเท่ากัน)

Epson L-405 + Ink Tank แท้ จากเอปสัน

ราคา 4,990 บาท

PRINT / COPY / SCAN / WIFI

ความเร็วการพิมพ์ 33 หน้า/นาที (ขาวดำ) และ 15 หน้า/นาที (สี)

ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด 5,760 x 1,440 dpi

ความละเอียดสแกนเนอร์ : 600 x 1,200 dpi

การรับประกัน 1 ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

Epson L-3110 + Ink Tank แท้ จากเอปสัน

ราคา 4,290 บาท

PRINT / COPY / SCAN

ความเร็วการพิมพ์ 33 หน้า/นาที (ขาวดำ) และ 15 หน้า/นาที (สี)

ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด 5,760 x 1,440 dpi

ความละเอียดสแกนเนอร์ : 600 x 1,200 dpi

การรับประกัน 1 ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

Brother DCP-T510w

ราคา 4,990 บาท

4-in-1 : Print / Copy / Scan / Wireless


ความเร็วในการพิมพ์ : พิมพ์สี 10 แผ่นต่อนาที / ขาวดำ27แผ่นต่อนาที(Fast Mode)

ความละเอียดในการพิมพ์ : 1,200 x 6,000 dpi

Copy : ถ่ายเอกสาร ย่อ - ขยาย 25% - 400%

Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200 x 19,200 dpi

หน่วยความจำ 64 MB

Brother DCP-T310

ราคา 3,990 บาทความเร็วในการพิมพ์ : พิมพ์สี 10 แผ่นต่อนาที / ขาวดำ 27 แผ่นต่อนาที(Fast Mode)

ความละเอียดในการพิมพ์ : 1,200 x 6,000 dpi

Copy : ถ่ายเอกสาร ย่อ - ขยาย 25% - 400%

Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200 x 19,200 dpi

หน่วยความจำ 64 MB

ชุดที่ 1

- ระดับสูบน้ำสูงสุด 55 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 760 L/ชม.

- ใช้แผงโซล่า่เซลล์ 180 W ( 90 W x 2 )

- แรงดันไฟฟ้า 36 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซล่าเซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ (ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ราคา 28,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)


ชุดที่ 2


- ระดับสูบน้ำสูงสุด 85 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 2,500 L/ชม.

- แรงดันไฟฟ้า 48 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซล่าเซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ (ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ราคา 48,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ชุดที่ 1 / สำหรับปั๊มน้ำขนาด 1 แรง


อุปกรณ์

1. แผงโซล่าเซลล์ 320 W

2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 50 A

3. แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle 12 V 125 Ah

4. เครื่องแปลงไฟขนาด 2,000 W ชนิด Pure Sine Waveวันที่แดดเต็มที่ สามารถผลิตไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า (ประมาณ 750W) ทำงานได้เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน
สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่เกิน 1000W
ร่วมกับระบบได้ โดยไม่เปิดพร้อมกันกับปั๊มน้ำ
ราคา 38,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,ดูแลระบบฟรี 1 ปี)ชุดที่ 2 / สำหรับปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรง

อุปกรณ์

1. แผงโซล่าเซลล์ 720 W

2. เครื่องควบคุมการชาร์จ 50 A

3. แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle 12 V 125 Ah

4. เครื่องแปลงไฟขนาด 3,000 W ชนิด Pure Sine Wave

วันที่แดดเต็มที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงม้า(ประมาณ 1100W)
ทำงานได้เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่เกิน 1500W
ร่วมกับระบบได้ โดยไม่เปิดพร้อมกันกับปั๊มน้ำ


ราคา 65,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

อุปกรณ์ในระบบ


1. แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Panel ) ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ใว้

3. เครื่องควบคุม ( Solar Charger Control ) ทำหน้าที่ ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์

ลงแบตเตอรี่และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. เครื่องแปลงไฟ ( DC to AC Power Inverter ) ทำหน้าที่ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (ไฟจากแบตเตอรี่)

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V (ไฟบ้าน)


ชุดที่ 1

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 160 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 20A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 1,000 W Modified Sine Wave

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก หรือ บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ใช้เฉพาะผลิตไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จไฟฉาย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

สามารถเปิดพัดลม และทีวีขนาดเล็กได้ ตามกำลังไฟที่มี

ราคา 21,500 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**

********************

ชุดที่ 2

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 240 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah (Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V / 20 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 2,000 W Modified Sine Wave

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก, บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ใช้เฉพาะผลิตไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จไฟฉาย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

สามารถเปิดพัดลม ตู้เย็นขนาดเล็กและทีวีขนาด 14 นิ้ว ได้ตามกำลังไฟที่มี

ราคา 32,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**********************

ชุดที่ 3

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 320 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125Ah (Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24 V 50 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 2,000 W

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก,บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ผลิตไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ต้องการกำลังไฟไม่สูงมาก

เช่น ตู้เย็นขนาด 5 คิว ปั๊มน้ำขนาดเล็ก สว่านขนาดเล็ก ปริ้นเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

ยกเว้น เครื่องทำน้ำร้อน เตารีด หม้อหุงข้าวและเครื่องมือทางช่างที่มีกำลังไฟสูง


ราคา 42,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี )

**ถ้าหากรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้องเพิ่มอีก
6,500 บาท กรณีระยะทางเกิน 200 กม. คิดค่าเดินทาง เพิ่มตามที่ตกลงกันก่อน**

********************

ชุดที่ 4

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 480 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125Ah (Deep Cycle) จำนวน 3 ลูก

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24 V 50A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 2,500 W

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก หรือ บ้านพักที่ไม่ต้องการไฟฟ้ามาก

ผลิตไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิดที่ต้องการกำลังไฟไม่สูงมาก

ราคา 52,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)


**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**

********************

ชุดที่ 5

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 720 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah จำนวน 4 ลูก (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12 V/ 24V 50 A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 3,000 W

การใช้งาน สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด


ราคา 68,500 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**

********************

ชุดที่ 6

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 1,200 W

- แบตเตอรี่ 12 V 125 Ah จำนวน 6 ลูก (Deep Cycle)

- เครื่องควบคุม ( Controller ) 12V/ 24V 60A

- เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) แบบ Pure Sine Wave 4,000 W

การใช้งาน สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด


ราคาพิเศษ 140,000 บาท (ไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ดูแลระบบฟรี 1 ปี)

**ราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้วแต่ตกลง**

หลอดไฟข้าวโพด


- หลอดไฟ LED 12V DC 5W E27 Corn Light ราคา 350 บาท

- หลอดไฟ LED 12V DC 9W E27 Corn Light ราคา 400 บาท

ปั๊มน้ำ (Water Pump)


ชุดที่ 1

- ระดับสูบน้ำสูงสุด 55 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 760 L/ชม.

- ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 180 W ( 90 W x 2 )

- แรงดันไฟฟ้า 36 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ(ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ราคา 25,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)ชุดที่ 2


- ระดับสูบน้ำสูงสุด 85 เมตร

- ท่อส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว

- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 2,500 L/ชม.

- แรงดันไฟฟ้า 48 VDC จากแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์โดยตรง

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำ ป้องกันการเสียหายของปั๊ม

- Sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำ(ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มถัง)

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่


ราคา 48,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า และไม่รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)

หลอดไฟ (LED Tube light)


- หลอดไฟ 12V DC 8W T8 Tube ราคา 680 บาท


- หลอดไฟ 12V DC 14W T8 Tube ราคา 780 บาท


- หลอดไฟ 12V DC 18W T8 Tube ราคา 880 บาท

แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Panel )

- 40w poly solar panel ราคา 1,800 บาท

- 80w poly solar panel ราคา 3,500 บาท

- 160w poly solar panel ราคา 6,500 บาท

- 240w poly solar panel ราคา 7,500 บาท

แบตเตอรี่ ( Battery )

เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller )


- Control Charger 12V/24V 10A ราคา 1,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 20A ราคา 2,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 30A ราคา 3,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 50A ราคา 5,500 บาท


- Control Charger 12V/24V 80A ราคา 7,000 บาท

เครื่องแปลงไฟ ( DC to AC Power Inverter )


- Inverter 500 W Modified Sine Wave ราคา 1,500 บาท

- Inverter 1,000 W Modified Sine Wave ราคา 2,800 บาท

- Inverter 2,000 W Modified Sine Wave ราคา 7,800 บาท

- Inverter 3,000 W Modified Sine Wave ราคา 9,800 บาท


*******************************

- Inverter 1,000 W Pure Sine Wave ราคา 8,500 บาท

- Inverter 2,000 W Pure Sine Wave ราคา 15,000 บาท

- Inverter 3,000 W Pure Sine Wave ราคา 22,500 บาท

- Inverter 4,000 W Pure Sine Wave ราคา 25,500 บาท

เติมผงหมึกเลเซอร์ราคาพิเศษ!!HP , CANON , BROTHER , LEXMARK , XEROX , OKI , SAMSUNG , PANASONIC , KYOCERA

Hot!!!TONER HP LASER 12A / 13A / 15A / 24A / 49A ราคา 500 บาท

TONER HP LASER 05A / 74A ราคา 600 บาท

TONER HP LASER 35A / 36A ราคา 450 บาท

TONER HP LASER 78A / 85A ราคา 500 บาท


TONER HP Color Laser 1215/1525N/CM1312 ราคา 950 บาท

TONER HP Color Laser 2025/CM2320 ราคา 950 บาท

TONER BROTHER TN-2025 / TN-2000 / TN-2145 / 1.5K / TN-2130 ราคา 500 บาท

TONER BROTHER Color Laser TN-240 / TN-340 ราคา 700 บาท

TONER EPSON M1200 ราคา 700 บาท

TONER KYOCERA TK134 / TK144 ราคา 1,600 บาท

TONER LEXMARK E120 ราคา 850 บาท

TONER LEXMARK E-220 / E-230 / E-232 / E-320 / E-240 / E-340 / E-250 ราคา 1,000 บาท

TONER LEXMARK E-260 ราคา 1,000 บาท

TONER LEXMARK X-264 / X363 / X364 / X203 ราคา 1,400 บาท

TONER OKI C110 ราคา 1,000 บาท

TONER SAMSUNG ML1660 / 1860 / scx4623F ราคา 650 บาท

TONER SAMSUNG CLP 320/325/3185-BLACK ราคา 1,000 บาท

TONER SAMSUNG CLP 320/325/3185-COLOR ราคา 850 บาท

TONER XEROX 3435 ราคา 1,300 บาท

TONER XEROX C1110 ราคา 1,000 บาท

น้ำหมึก EPSON , CANON , BROTHER ขนาด 1,000 ml.

ราคา 800 บาท

น้ำหมึก EPSON , CANON , BROTHER ขนาด 500 ml.ราคา 420 บาท
   
   
Copyright @ 2011 clinicprinter.com all rights reserved.